Obres i material

Els paletes ja estan acabant l’adequació dels lavabos, la instal·lació elèctrica i de connectivitat. Ara començaran el repàs de les finestres. Finalment l’ajuntament s’encarregarà de la pintura.
A més ja estem rebent material de treball: taules i cadires noves, pissarres, armaris, … i també les editorials ens estan enviant llibres i d’altres materials didàctics.

Deixa un comentari