Optativa: el Joc de pensar

A l’optativa hem estat parlant de la conjectura de Goldbach (una conjectura és una cosa que algú creu que és certa però que ningú ha pogut comprovar mai que ho és).  Aquest problema encara no ha estat resolt però que és fàcil d’entendre, de treballar i, amb paciència i una mica de trampeta, ens porta a un dibuix que rep el nom de

Deixa un comentari