Jornada intensiva

El Diari de Terrassa es fa ressò de la sol·licitud de JORNADA INTENSIVA dels Instituts de la Ciutat.

El Consell escolar de Les Aymerigues en sessió del dia 15 de març de 2012, va aprovar per unanimitat sol·licitar la Jornada intensiva per a tot el curs escolar. Així ens sumem a d’altres centres que ja ho van sol·licitar el curs passat però que no els va ser acceptada des del Departament d’Ensenyament.

Només un grup reduït de centres estan portant a terme la prova pilot de l’horari intensiu (classes només els matins) i la seva valoració és molt positiva. Des del Consell escolar es va acordar que es passarà una enquesta a totes les famílies de Les Aymerigues, per a copsar quin és grau d’acceptació d’aquesta iniciativa.

Alguns dels arguments a favor de la jornada intensiva són:

  • Millor rendiment acadèmic de l’alumnat pel fet de no haver de tornar a la tarda (on aquest rendiment baixa sensiblement).
  • Reduir els retards de primera hora de la tarda de l’alumnat que viu lluny del Centre.
  • Estalviar en viatges i despeses de menjador per als alumnes que resideixen lluny de l’institut.
  • Evitar les altes temperatures a les aules (el mes de setembre de 2011 vàrem arribar a 33ºC).
  • Facilitar la compatibilització del temps de treball i estudi amb la realització d’activitats extraescolars.
  • Disminuir despeses de manteniment i funcionament.
L’horari que es proposa és de 8:15h a 15h. amb dues franges d’esbarjo.
Òbviament el professorat seguirà complint el seu horari de permanència al Centre establert pel Departament d’Ensenyament, portant a terme les reunions de claustre, nivell, avaluació, etc … a les tardes.

Deixa un comentari