TecnoMat de primer

Els primers temes de geometria i dibuix tècnic donen per dissenyar, dibuixar i construir objectes 3D amb tisores i cartolina. Aquestes activitats permeten treballar, a més de continguts ‘purament tecno-matemàtics’ com el paral·lelisme, la mesura. les vistes, la interpretació de plantilles, el tall o la perspectiva, d’altres de més transversals com la precissió, la polidesa, l’organització, la cooperació, …

Deixa un comentari