La importància dels signes de puntuació

Els signes de puntuació són imprescindibles, ja que la seva absència o el seu mal ús poden provocar ambigüitats o confusió respecte el que es vol dir.

S’utilitzen en l’expressió escrita per intentar reproduir l’entonació de la llengua oral (pauses, matisos, …). Així doncs, ens ajuden a interpretar i comprendre adequadament un missatge. Hi ha molts exemples -alguns divertits, d’altres no tant- dels canvis de significat que es poden produir en un missatge segons com els apliquem. Llegiu:

I ara us proposem un joc: Sou capaços d’interpretar aquest text? Segur que sí. Porteu-lo resolt a classe de llengua, és igual catalana que castellana.

ELSGRECSBRESSOLDELACIVILITZACIOEUROPEAVANCOMENÇARAESCRIUREENMAJUSCULESSENSEESPAISENBLANCENTRELESPARAULESISENSECAPSIGNEDEPUNTUACIOAMESQUANACABAVENLAPRIMERALINIAQUEESCRIVIENDESQUERRAADRETACOMENÇAVENLASEGUENTDEDRETAAESQUERRAELSCIUTADANSATENESOSAPRENIENDELLETRAALESCOLAISABIENLLEGIRPERFECTAMENTLESCRIPTURAPEROVAANARPERFECCIONANTSEAMBELSANYSESVADEIXARDINVERTIRLESLINIESESVANCOMENÇARADEIXARESPAISENBLANCAUTILITZARLESMINUSCULES

RECORDEU!! 

Quan llegiu, respecteu els signes de puntuació: donen sentit a la lectura!

Deixa un comentari