PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2013-14

El període de preinscripció i matrícula a l’ESO és del dia 11 al 22 de març de 2013.
El calendari establert és el següent:

Preinscripció
De l’11 al 22 de març de 2013: Presentació de sol·licituds. Horari  a l’Institut de 8:30 a 13:30h. de dilluns a divendres.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:
– Original i fotocòpia de:
– Llibre de família.
– DNI/NIE o passaport del pare, mare o tutor/a.
– DNI alumne (obligatori en el cas de majors de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys).
– Tarjeta sanitària individual (TIS).
– Carnet de vacunacions o certificat equivalent.

– Quan s’al·legui que el/la germana està escolaritzada en un altre centre públic adscrit, cal presentar un certificat del centre on està escolaritzada.
– Certificat mèdic oficial emès pel Departament d’Acció Social i Ciutadania per l’Institut Català d’Avaluacions mèdiques (ICA) que acrediti disminució igual o superior al 33% de l’alumne/a, mare, pare o germans/es.
– Certificat mèdic oficial que acrediti, textualment, que l’alumne/a pateic una malaltia crònica.
– Documentació acreditativa de les cirscumstàncies econòmiques, si s’al·leguen a efectes de barem (beneficiari de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció).
– Documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest s’al·lega a efectes de proximitat.

11 d’abril de 2013: publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional.

12 d’abril de 2013 a les 11h: Sorteig públic per determinar l’ordenació de les sol·licituds.

Del 12 al 16 d’abril de 2013: Termini per presentar reclamacions.

22 d’abril de 2013: Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva.

17 de maig: Publicació de l’oferta final.

24 de maig de 2013: Publicació de les llistes d’alumnes admesos.

Matrícula
Del 10 al 14 de juny de 2013.

Del 6 al 10 de setembre: Alumnat pendent de l’avaluació de setembre.

2 Responses to PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2013-14

  1. Anonymous ha dit:

    Penjareu les llistes amb la baremació provissional avui? o hem d’anar a l’ institut?

Deixa un comentari