Informes d’avaluació inicial

Demà dijous dia 31 d’octubre s’acabaran de repartir tots els informes d’avaluació inicial dels alumnes de l’institut. 
Cal que els reviseu amb atenció i els comenteu amb els vostres fills i filles. Es tracta d’una informe qualitatiu que us traspassa la percepció (no es tracta d’un butlletí amb notes numèriques) del professorat sobre l’evolució escolar de l’alumnat. És el moment oportú per modificar i millorar aquelles coses que no estan anant bé i per reforçar les que estan funcionant.

Deixa un comentari