Hodòmetre

A primer hem tornat a fer el projecte de l’hodòmetre. Aquest aparell, que s’utilitza per mesurar longituds no rectilínies, ha estat dissenyat i construït completament per l’alumnat que, a més, ha aportat millores al projecte inicial en forma de senyals acústics i/o visulas que faciliten el seu ús.

  Mireu aquests videos!

Deixa un comentari