Çcx gtjubxi çg bgt mxfgmxfcdzgt 2014

celebració del dia 12 de maig com a Dia Escolar de las Matemàtiques per la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM). La data escollida per aquesta celebració coincideix amb la del naixement de l’insigne matemàtic Pere Puig Adam, que va ser l’iniciador de la didàctica de les matemàtiques a l’estat espanyol i va néixer el 12 de maig de 1900.
L’any 2000, declarat per la UNESCO Any Mundial de les Matemàtiques, es va institutir la

Aquest any el dia escolar s’ha dedicat a les Matemàtiques i Computació: en particular a la criptografia. 

La criptografia és la ciència estudia les diferents formes en que un missatge pot ser tramès entre dos individus sense que una tercera persona el pugui entendre. 
Avui l’alumnat de l’institut ha mirat de desxifrar un text … i déu n’hi do com se n’han sortit!
Aquí teniu l’àlbum de fotos complet

Per cert! aquest és el repte final. Teniu fins divendres per desxifrar-lo (i ja hi ha tres alumnes que ho han aconseguit):
‘GÇ ATBRBFN BR KFÇ VÇQKBGGBR LZRNOTZBR QKB DOPBFDBF BF KF DÇSB Z FO RB RÇA DOP ÇDÇIBF. ÇG NÇKGBGG, O ÇG WOGNÇFN VKFÇ NÇKGÇ, KF DGZBFN BUAGZDÇ ÇGR ÇPZDR:
– BR VZK QKB BGR KGGR ROF KF VZRAORZNZK ABT WBKTB DOP BR ÇGGO QKB BFR WOGNÇ Z DOP ROF BGR ÇGNTBR. ABTO Z ABT PZTÇT Ç VZFR VKF PÇNBZU? BF ÇQKBRN RBFNZN, DOP DBDR. O IB AÇRRÇ QKB NON BG QKB WBZBP Ç SOTÇ BR, BF TBÇGZNÇN, BG QKB AOTNBP Ç VZFR? ÇGBRLOTBR, FO BFR LÇKTZÇ VBRNTÇFEÇT QKB LZ LÇXZF NÇFNBR VBRXTÇDZBR. VKFÇ PÇFBTÇ O ÇGNTÇ (Z NZTÇFN GGÇTX!) FOPBR WBZBP GÇ PBZNÇN VBG QKB LZ LÇ, O RZXKZ QKB VOR KGGR O ROF PÇRRÇ O ROF AOD, ABTO PÇZ GÇ PZVÇ JKRNÇ. BR KF PONZK AOVBTOR ABT Ç ÇSZTPÇT QKB FO BR QKB GÇ FÇNKTÇGBRÇ RZXKZ RÇWZÇ, RZFO QKB RÇA KFÇ DOGGÇ VB DORBR VB PBPOTZÇ Z GBR TBABNBZU DOP KF GGOTO.’

Deixa un comentari