Avaluació Diagnòstica a 3r d’ESO

Com cada any, el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu passa unes proves de català, castellà i matemàtiques que serveixen per evidenciar el grau d’assoliment de les competència comunicativa lingüística i matemàtica de tot l’alumnat de 3r d’ESO del nostre país.
Aquestes proves  tenen un caràcter orientador i formatiu per als centres. No determina, per tant, l’expedient acadèmic individual de l’alumnat.
És convenient fer-les al mateix temps a tots els grups del nivell. Així hem determinat el següent calendari d’aplicació en el nostre centre:
Dilluns
Dimarts
Dijous
20-oct
8:00 – 8:55
CATALÀ
21-oct
8:00 – 8:55
MATEMÀTIQUES
23-oct
11:45 – 12:40
CASTELLÀ

Podeu obtenir més informació clicant aquest enllaç.

Deixa un comentari