Informes setmanals

Seguint amb la idea de mantenir un contacte fluid amb les famílies us recordem que l’alumnat del centre CADA DILLUNS ha de portar a casa un informe amb un recull d’incidències de la setmana anterior. Hi apareixen faltes d’assistència, retards, faltes de deures i de material i incidències (de comportament).informe

Preneu-vos aquest informe com a orientatiu. Si teniu dubtes parleu amb els vostres fills i, si és necessari, també amb el tutor o tutora.

Penseu que, en el cas de les incidències, aquestes tracten de qüestions menors, petits incidents que distorsionen el funcionament normal de la classe. No són faltes de comportament. Aquestes estan reservades per situacions més greus i tenen un protocol d’informació i resolució diferent.

Molt bon curs a tothom.

Deixa un comentari