Preinscripció ESO

preinscripcio

Recordeu que estem en període de preinscripció!

 del 30 de març al 7 d’abril de 2016 (es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 h del 6 d’abril de 2016)

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol.licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena, si se’n disposa.

Aquí teniu tota la informació a la pàgina de la Generalitat de Catalunya.

Deixa un comentari