Orientació. Dates proves d’accés als ensenyaments esportius

El Departament d’Ensenyament convoca les proves específiques que han de superar les persones que volen accedir a determinades especialitats dels ensenyaments esportius per obtenir un títol de tècnic esportiu i de tècnic esportiu superior.esports

Les proves es fan per comprovar que els aspirants tenen la condició física i les destreses específiques per cursar aquests ensenyaments amb aprofitament i seguretat.

Proves específiques d’accés als ensenyaments esportius

Del 12 al 26 de setembre, inscripció a basquetbol, futbol, futbol sala, handbol, hípica, i salvament i socorrisme.

Per més informació:http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius/

 

 

Deixa un comentari