L’associació de famílies manté mensualment trobades amb l’equip directiu no només per mantenir intercanvis d’impressions sinó també per fer de l’institut un espai educatius i de convivència comuna.

Les famílies també tenen els seus representants al Consell Escolar, el qual es reuneix com a mínim tres vegades l’any per tractar els temes més importants del centre.

A més, les famílies tenen representació en el centre a través de les seves delegades de classe.

Actualment l’AFA:

  • S’encarrega del projecte de socialització de llibres a l’ESO, obtenint un gran estalvi per a les famílies sòcies.
  • Fa aportacions econòmiques per actualitzar el fons editorial de la biblioteca de l’institut.
  • Participa en òrgans de l’institut com el Consell Escolar o a través dels delegats de cada curs.
  • Subvenciona les festes finals de 4t d’ESO, de 2n de Batxillerat i les extraescolars.
  • Fa d’enllaç entre les famílies i l’institut.

Email contacte AFA