Formen part de la comunitat educativa del centre més de 550 alumnes amb les seves famílies, 60 membres del personal docent i 6 del personal no docent.

L’actual oferta educativa del centre està integrada per l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat Científic-Tecnològic i el Social-Humanístic.