A Les Aimerigues treballem amb grups heterogenis de 1r a 4t ESO. Els grups són de màxim 29 alumnes. A 3r d’ESO, a més, hi ha un grup d’alumnes que surten algunes hores a l’Aula Oberta, per treballar amb un currículum adaptat.

A 4t d’ESO, a les hores d’optatives, els  grups s’organitzen en diferents itineraris en funció de la previsió de continuació d’estudis de Batxillerat, Científic-Tecnològic o Social-Humanístic, o Cicles Formatius. També hi ha un itinerari d’Aula Oberta que dona continuïtat al projecte de l’aula oberta de 3r.

De 1r a 3r es fa una matèria optativa  per trimestre on es treballen continguts transversals. A 1r i 2n ESO es barregen els dos nivells, això permet que  l’alumna es conegui entre els diferents nivells i es fomenta la cooperació entre ells.

Presentació del centre per alumnat d’ESO. Com treballem a les Aimerigues?

Matèries comunes a 1r, 2n i 3r d’ESO

1r i 2n ESO: Tutoria, Scienglish, Castellà, Català, Sociètic, , Educació física i Tecnomat

     3r ESO: Tutoria, Biologia i Geologia,  Anglès, Castellà, Català, Sociètic, Educació física i Tecnomat

Matèries específiques a 1r, 2n i 3r d’ESO

1r d’ESO

  • Educació visual i plàstica
  • Música
  • 1 matèria optativa cada trimestre

2n d’ESO

  • Educació visual i plàstica
  • 1 matèria optativa cada trimestre

 

3r d’ESO

  • Música
  • Física i química
  • 1 matèria optativa cada trimestre

Matèries comunes a 4rt d’ESO

Tutoria, Anglès, Castellà, Català, Ciències socials, Cultura i valors ètics, Educació física, Matemàtiques.

Matèries optatives ofertades per configurar un itinerari propi

Les optatives estan configurades en franges que permeten fer una tria personalitzada. Tot i així, es donen idees d’itineraris segons la previsió d’estudis postobligatoris per ajudar l’alumnat a fer una tria coherent.

 

Física i química, Informàtica, Música, Biologia i geologia, Tecnologia, Educació visual i plàstica, Cultura clàssica – Llatí, Història de l’art, Filosofia, Literatura  i Economia

Llibres i material