L’institut Les Aimerigues va començar la seva activitat el curs 2011-2012 en els edificis de l’antiga escola Germans Amat, al barri de La Maurina. El setembre del 2018 ens vam instal·lar a l’edifici que ocupem actualment, al barri del Roc Blanc.

Coneix-nos

Formen part de la comunitat educativa del centre més de 550 alumnes amb les seves famílies, 60 membres del personal docent i 6 del personal no docent.

L’actual oferta educativa del centre està integrada per l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat Científic-Tecnològic i el Social-Humanístic.

Som un centre…

ACOLLIDOR

Treballem per aconseguir una  atmosfera de qualitat i de respecte interpersonal que permet aprendre,  teixir complicitats compartides, confiança i expectatives positives recíproques.

OBERT

Promovem el sentit de pertinença a una comunitat que valora les aportacions de tothom per transformar un institut en quelcom més. Una porta oberta a la cultura i a l’entorn.

SINGULAR

Tenim un projecte propi que treballa per àmbits, amb projectes interdisciplinaris, optatives internivell i projecte de 30’ de lectura. Una manera de treballar singular i molt nostra.

INCLUSIU

Amb la voluntat de  donar respostes positives a les necessitats de l’alumnat i així  poder garantir, tant com es pugui, l’èxit educatiu. Per aquest motiu el centre disposa d’un àmbit d’orientació que fa seguiment de l’alumnat, fins i tot quan ja ha deixat d’estudiar a Les Aimerigues.