Estratègia digital de centre (en construcció)

L’estratègia digital de centre (EDC) defineix i concreta les línies d’actuació d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. L’EDC comprèn tots els aspectes organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, per tal d’assolir aquesta competència.