L’Institut Les Aimerigues es caracteritza per tenir un projecte educatiu propi i singular amb els següents trets diferencials

Matèries agrupades per àmbits de 1r a 2n d’Eso

 • TECNOMAT – Matemàtiques i tecnologia
 • SOCIÈTIC – Ciències Socials i Ètica
 • LINGÜÍSTIC – Català, Castellà, Anglès i Francès
 • ARTÍSTIC – Educació física, Educació Plàstica, Visual i Audiovisual i Música

Tutories individualitzades

Per tal de poder fer un seguiment més personalitzat i proper als alumnes i a les seves famílies, cada grup classe disposa d’un tutor/a i un cotutor/a. D’aquesta manera garantim una millor atenció. Això també ens permet fer com a mínim tres entrevistes l’any amb les famílies.

També fem especial èmfasi en l’orientació acadèmica del nostre alumnat al llarg de l’ESO i especialment en el darrer curs.

Codocències i desdoblaments

Amb l’afany de poder atendre les necessitats de tot l’alumnat, dediquem hores de codocència i desdoblaments a totes les assignatures de l’ESO.

Optatives internivell de 1r a 2n d’Eso

 • Cada trimestre es fa una optativa diferent. 
 • A l’optativa hi ha alumnat dels dos nivells.
 • S’ofereixen entre 15 i 20 optatives que es trien a l’inici de curs.
 • Els continguts de les optatives són transversals.
 • Exemples d’optatives: Conjunt Instrumental, Acrobàcies, Escriptura creativa…
 • L’oferta varia segons l’any.

Optatives a 3r ESO

 • Cada trimestre es fa una optativa diferent. 
 • S’ofereixen entre 5 i 7 optatives que es trien a l’inici de curs.
 • Els continguts de les optatives són transversals.
 • Exemples d’optatives: Francès, La ciència dels aliments, Robòtica i programació…
 • L’oferta varia segons l’any.

30 minuts de lectura

Les classes duren 55 minuts. D’aquesta manera, després del pati, podem fer 30 minuts de lectura a tots els nivells, inclòs batxillerat.

Els llibres els porta l’alumnat, segons els seus gustos i aficions, però també es poden demanar a la biblioteca del centre.

Projectes interdisciplinaris

Se’n fan tres al llarg del curs al final de cada trimestre.

Tenen una durada d’uns 4 dies i un horari diferenciat.

  Projectes de 1r d’ESO

 • Projecte de lectura:  HUCKLEBERRY FINN
 • Projecte Egipte
 • Projecte Sortim: entorn rural

  Projectes de 2n d’ESO

 • Projecte de lectura: ROBBIE I ALTRES CONTES 
 • Projecte Medi ambient
 • Projecte Sortim: entorn urbà

  Projectes de 3r d’ESO

 • Projecte de lectura: ARA QUE ESTEM JUNTS
 • Projecte Medi ambient
 • Projecte Sortim: entorn marítim